About

Ucapan

Ucapan

15 February 2009

Objektif SekolahOBJEKTIF SEKOLAH
Meningkatkan pencapaian sekolah dalam bidang kurikulum ke tahap cemerlang


 Meningkatkan pencapaian sekolah dalam bidang kokurikulum ke tahap cemerlang


 Memastikan keahlian pelajar dalam setiap komponen kokurikulum terdiri daripada pelbagai kaum


 Meningkatkan mutu disiplin pelajar ke tahap yang sebaik-baiknya


 Memupuk dan menanamkan semangat kecintaan dan kesetiaan kepada sekolah


 Meningkatkan prasarana sekolah supaya kondusif untuk pembelajaran


 Menjalinkan hubungan yang berkesan dengan komuniti masyarakat dan ibu bapa supaya mereka bersama-sama bertanggungjawab terhadap pendidikan anak-anak mereka.

No comments:

 
Blogger Templates