About

Ucapan

Ucapan

15 February 2009

Matlamat Sekolah


MATLAMAT SEKOLAHKURIKULUM

 Memperoleh kecemerlangan dalam peperiksaan PMR dan SPM.

 Memastikan pelajar menguasai kemahiran 3M (Membaca,Menulis,Mengira)

 Melahirkan pelajar yang komited dan gigih terhadap pelajaran

 Menyediakan keperluan individu dengan menggunakan kaedah,teknik dan bahan yang pelbagai.

KOKURIKULUM

 Mewujudkan integrasi kaum melalui aktiviti kokurikulum.

 Memperoleh kecemerlangan dalam bidang kokurikulum

 Membentuk pelajar seimbang dan berdaya maju.

 Membantu meningkatkan disiplin pelajar

 Membentuk insan yang murni dan berkeperibadian berkaliber.

HAL EHWAL MURID

 Melahirkan pelajar yang setia dan cinta akan sekolah . Melahirkan pelajar yang menghargai kemudahan sekolah.
 Melahirkan pelajar yang berdisiplin , bertanggungjawab dan
mengamalkan nilai - nilai murni.

PENGURUSAN / PENTADBIRAN SEKOLAH

 Menyediakan iklim sekolah yang ceria , penyayang,selamat dan kondusif untuk pembelajaran.


 Menyediakan sumber yang lengkap untuk perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran dan aktiviti kokurikulum yang efektif dan efisien.


 Melahirkan staf berkualiti yang mempunyai semangat kerja berpasukan yang tinggi , proaktif , komited dan kompeten


 Menjalinkan hubungan berkesan dengan komuniti masyarakat , ibu bapa pelanggan
dan “stakeholders”.

No comments:

 
Blogger Templates