About

Ucapan

Ucapan

26 January 2013

Ceramah oleh Guru Mata Pelajaran Elektif SPM untuk Pelajar Tingkatan 4 (3 Januari 2013)

 
Puan Nor Artika Roha menyampaikan ceramah untuk mata pelajaran Geografi di dewan.


 
Puan Siti Zubaidah menyampaikan ceramah untuk mata pelajaran Ekonomi Asas di dewan.
 

 
 Cik Mak Ngai Yen menyampaikan ceramah untuk mata pelajaran Fizik di Makmal Bahasa.
 
 
Puan Norzalmila menyampaikan ceramah untuk mata pelajaran Perdagangan di dewan.

 
Puan Nik Huei Shea menyampaikan ceramah untuk mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan.

 
Encik Julnizam menyampaikan ceramah untuk mata pelajaran Sains Pertanian di dewan.


 
Puan Vikneswary menyampaikan ceramah untuk mata pelajaran Teknologi Kejuruteraan di Makmal Bahasa.

 
Puan Khireen Nita menyampaikan ceramah untuk mata pelajaran Kimia di Makmal Bahasa.
 
 
 Puan Norlin Mohamad menyampaikan ceramah untuk mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.
 
 
 Puan Sapiah menyampaikan ceramah untuk mata pelajaran Ekonomi Rumahtangga di dewan.

 
Puan Azharni menyampaikan ceramah untuk mata pelajaran Biologi di Makmal Bahasa.

 
Puan Kamsiah (Kaunselor sekolah) menyampaikan sesi motivasi kepada para pelajar tingkatan 4.

 
 

No comments:

 
Blogger Templates