About

Ucapan

Ucapan

11 February 2009

Sirah Nabi Muhammad S.A.W.SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W.

SEBELUM KENABIAN

Sumber : http://www.geocities.com/sirahonline/index.htm

"Nabi Muhammad SAW bukan bapa seorang pun di antara laki-laki di antara kamu, tetapi beliau adalah Rasulullah dan Nabi penutup, dan Allah Maha Mengetahui atas segala sesuatu."

al-Ahzab : 40


545 M Kelahiran 'Abdullah, bapa Rasulullah SAW

Tahun 0
Serangan Abrahah ke atas Makkah

Ibu bapa Rasulullah SAW

Perkahwinan 'Abdullah dengan Aminah

Pemergian 'Abdullah ke Syam dan kewafatan

Tahun 1
Kelahiran Rasulullah SAW (571 M)

Disusukan oleh Halimah binti Abi Zu'aib di perkampungan bani Sa'ad

Tahun 5
Rasulullah SAW dibedah perut oleh Jibril AS

Tahun 6
Kewafatan ibu Rasulullah SAW - Rasulullah SAW dijaga oleh 'Abdul Muttalib

Tahun 8
Kewafatan datuk Rasulullah, Abdul Muttalib

Tahun 12
Perjalanan ke Syria (Syam) bersama Abu Talib, pertemuan dengan Buhaira' di Basra

Tahun 15
Terlibat dalam peperangan Fijar

Tahun 20
Terlibat dengan Hilful Fuzul (gerakan membela golongan tertindas)

Tahun 23
Perjalanan ke Syria (Syam) kali ke 2 untuk berniaga

Tahun 25
Perkahwinan dengan Sayyidatina Khadijah

Tahun 33
Rahsia-rahsia ghaib mula muncul

Tahun 35
Pengadilan perletakan Hajarul Aswad

Tahun 40
Sering berkhalwat di Gua Hira' untuk beribadat dan bertafakur
KERASULAN

"Dan ketika 'Isa anak Maryam berkata : Hai Bani Israil! Sesungguhnya aku ini utusan Allah untukmu, membenarkan wahyu yang diturunkan sebelum aku, iaitu Taurat, dan menyampaikan berita gembira akan kedatangan seorang Rasul selepasku, namanya Ahmad, tetapi setelah Rasul itu datang kepada mereka dengan bukti yang nyata, mereka berkata : Inilah tukang sihir yang nyata."
as-Saff : 6

Kerasulan 1

9 Rabi'ul Awwal Kerasulan - peristiwa di Gua Hira' (al-'Alaq : 1 - 3)

Wahyu kedua (al-Muddaththir : 1-5)

Permulaan da'wah secara rahsia


Kerasulan 2

Da'wah secara rahsia


Kerasulan 3

Penghujung tahun Pengisytiharan umum kerasulan di Bukit Safa


Kerasulan 4

Propaganda, cemuhan dan tentangan ringan

Perdebatan para pemimpin Quraisy dengan Rasulullah SAW

Pertemuan para pemimpin Quraisy dengan Abu Thalib

Jaminan perlindungan oleh Bani Hasyim


Kerasulan 5

Penentangan dan penindasan semakin hebat

Penyeksaan ke atas para sahabat

Rajab Hijrah ke Habsyah


Kerasulan 6

Penentangan dan penindasan semakin hebat

'Utbah bin Rabi'ah bertemu Rasulullah SAW untuk berunding

Tawaran musyrikin Makkah (nuzulnya surah al-Kafirun)

Pengislaman Saidina Hamzah

Pengislaman Saidina Umar al-Khattab

Kafir Quraisy sebulat suara untuk membunuh Rasulullah SAW

Hijrah ke Habsyah kali kedua


Kerasulan 7

1 Muharram Pemulauan, bersama dengan Bani Hashim dan Bani 'Abdul Muttalib di Syi'ah Bani al-Muttalib


Kerasulan 8

Pemulauan masih berlangsung


Kerasulan 9

Penghujung tahun Berakhirnya pemulauan


Kerasulan 10

Tahun kesedihan (kematian Siti Khadijah dan Abu Thalib)

11 Jumadi Lawatan ke Thaif

Pengislaman serombongan jin

Perkahwinan Rasulullah SAW dengan Siti Saudah binti Zam'ah

27 Rajab Isra' dan Mi'raj, solat 5 waktu diwajibkan
Pertunangan Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Aisyah

Zulhijjah Permulaan Islam di Madinah - Ayas bin Muaz memeluk Islam


Kerasulan 11

Pertemuan pertama dengan puak Khazraj dari Madinah di 'Aqabah semasa musim haji


Kerasulan 12

Zulhijjah Perwakilan Madinah - 6 orang menerima Islam

Bai'at ul-'Aqabah yang pertama


Kerasulan 13

Zulhijjah Bai'at ul-'Aqabah yang kedua

Para sahabat mula berhijrah ke MadinahHIJRAH

"Untuk fakir miskin yang berhijrah (meninggalkan negerinya), diusir dari kampung dan harta bendanya, sedang mereka mencari kurnia Allah dan keredhaanNya, dan mereka menolong Allah dan RasulNya, itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang terlebih dahulu mendiami kampung (Madinah) dan beriman, mereka menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang yang berhijrah ke kampung mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (yang berhijrah itu)' dan mengutamakan (saudaranya) lebih dari diri mereka sendiri meskipun mereka dalam kesusahan; dan siapa yang terpelihara dari kekikiran jiwanya, merekalah orang-orang yang beruntung."
al-Hasyr : 8 dan 9

Hijrah 1

27 Safar Dari Makkah ke gua Thur
1 Rabi'ul Awwal Bertolak dari gua Thur
8 Rabi'ul Awwal Tiba di Quba'
12 Rabi'ul Awwal Memasuki Madinah
Rabi'ul Awwal Asas pembinaan masjid Nabawi
Suku pertama Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar
Pertengahan Pembentukan Piagam Madinah - Daulah Islamiyyah pertama
Sistem pertahanan dikemukakan. Permulaan kepada
kumpulan-kumpulan peronda
Syawal Perkahwinan Rasulullah SAW dengan Sayyidatina 'AisyahHijrah 2

12 Safar Jihad diperintahkan
Safar Ghazwah Waddan - tindakan tentera pertama
Safar - 11 Jumada Perjanjian dengan puak yang tinggal di luar Madinah - Bani
Damra, masyarakat Bhowat dan Bani Madlaj
2 Rabi'ul Awwal Rompakan oleh Kurz bin Jabir Fahri
27 Rajab Peristiwa Nakhla - perang pertama kumpulan Islam
15 Sya'ban Penukaran qiblat
Ramadhan PEPERANGAN BADAR
8 Ramadhan Bertolak dari Madinah ke medan perang
17 Ramadhan Peperangan!!!
20 Ramadhan Pulang ke Madinah dengan kemenangan. Allahu Akbar!!
Selepas Badar Perkahwinan Sayyidina 'Ali dengan Fatimah az-Zahra'
1 Syawal Solat 'Idul Fitri mula dibuat dan zakat fitrah difardhukan
Pertghan Syawal - Pengepungan terhadap Bani Qainuqa'
awal Zulqaedah
(Tidak diketahui) Salman al-Farisi memeluk Islam
(Tidak diketahui) Permulaan azan
(Tidak diketahui) Zakat difardhukan


Hijrah 3

15 Ramadhan Kelahiran Sayyidina Hassan, cucu Rasulullah SAW
Syawal PEPERANGAN UHUD
5 Syawal Meninggalkan Madinah selepas solat Juma'at
6 Syawal Peperangan!!!
7 Syawal Pengejaran ke atas tentera Abu Sufyan hingga ke Hamra
Ul Asad
Selepas Uhud Perintah pengharaman riba
Selepas Uhud Peraturan-peraturan mengenai anak yatim
Selepas Uhud Undang-undang terperinci mengenai harta pusaka
(Tidak diketahui) Perkahwinan Rasulullah SAW dengan Hafsah binti 'Umar

(Tidak diketahui) Perkahwinan 'Uthman dengan Ummi Kalthum, puteri Nabi
(Tidak diketahui) Larangan pertama terhadap arak
(Tidak diketahui) Tamatnya riwayat Ka'ab bin Asyraf
(Tidak diketahui) Peraturan-peraturan mengenai perkahwinan dan hak-hak
isteri dan suami serta tegahan berkahwin dengan musyrik
(Tidak diketahui) Perkahwinan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Khuzaimah


Hijrah 4

Safar Peristiwa raji' - pembunuhan 10 orang utusan da'wah
Rabi'ul Awwal Ghazwah Bani Nadhir
Rabi'ul Awwal Kematian Ummul Mu'minin Zainab binti Khuzaimah
1 Zulqaedah Perintah hijab
Zulqaedah Ghazwah Badar ke 2 - Abu Sufyan tidak datang setelah dia
membuat cabaran
(Tidak diketahui) Perintah terakhir tentang pengharaman arak


Hijrah 5

Rabi'ul Awwal Ghazwah Dumatul Jandal
3 Sya'ban Ghazwah Bani Musthaliq
Peraturan tayammum semasa dalam perjalanan
Sya'ban Khabar fitnah terhadap Aisyah (Hadithul Ifik)
Sya'ban Perkahwinan Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Juwairiyah

Syawal/Zulkaedah PERANG AHZAB
Zulkaedah Perkahwinan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsy

(Tidak diketahui) Penguatkuasaan hukum mengenai zina


Hijrah 6

Zulqaedah PERJANJIAN HUDAIBIYYAH
Zulhijjah Pengislaman Khalid al-Walid dan Amru al-'As
(Tidak diketahui) Pengislaman Thamama bin Usal, ketua Najd
(Tidak diketahui) Rasulullah SAW meminang Sayyidatina Ramlah di HabsyahHijrah 7

1 Muharram Permulaan perutusan surat kepada pemerintah-pemerintah
Muharram PERANG KHAIBAR
Muharram Perkahwinan Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Safiyyah

(Tidak diketahui) Perkhemahan muslim bebas di Saiful Bahr
Safar Serbuan kumpulan Saiful Bahr ke atas kafilah Quraisy
Zulqaedah Umrah tertangguh dikerjakan
(Tidak diketahui) Kepulangan Muhajirin dari Habsyah. Penyatuan Rasulullah
SAW dengan Ummul Mu'minin Sayyidatina Ramlah
(Tidak diketahui) Peraturan terperinci mengenai perkahwinan dan perceraian


Hijrah 8
PEMBUKAAN MAKKAH (FATHU MAKKAH)


Hijrah 9

Safar Perwakilan Azra datang ke Madinah
Rabi'ul Awwal Perwakilan Bahiy datang ke Madinah
Rajab PERANG TABUK
Sya'ban Perwakilan Khaulan datang ke Madinah
(Tidak diketahui) Perwakilan Bani Thaqif datang ke Madinah
Zulhijjah Haji difardhukan. Haji pertama di bawah pimpinan Abu Bakar

Hijrah 10


(Tidak diketahui) Perwakilan Maharib datang ke Madinah
(Tidak diketahui) Perwakilan Mahamid datang ke Madinah
Sya'ban Perwakilan Khaulan datang ke Madinah
Ramadhan Perwakilan Naisan datang ke Madinah
Ramadhan Rasulullah SAW uzur dalam masa 20 hari
Syawal Perwakilan Bani Haris bin Ka'ab datang ke Madinah
Syawal Perwakilan Salaman datang ke Madinah
26 Zulkaedah Bertolak ke Makkah untuk menunaikan haji
9 Zulhijjah HAJI WIDA'


Hijrah 11

Safar Rasulullah SAW mula demam dan sakit
12 Rabi'ul Awwal KEWAFATAN RASULULLAH SAW"Atas nama ayahku dan ibuku ya Muhammad! Aku bersaksi di hadapan Tuhan, bahawa sesungguhnya engkau senantiasa mulia, baik di waktu hidupmu, atau pun setelah engkau
menutup mata....."


-- Abu Bakar r.a, sewaktu mengucup kening janazah Rasulullah SAW --


ISTERI-ISTERI RASULULLAH SAW


1. Khadijah binti Khuwailid

Sayyidatina Khadijah adalah seorang perempuan bangsawan Quraisy dan seorang hartawan. Ketika berkahwin dengan Rasulullah SAW, dia berusia 40 tahun dan Baginda ketika itu berusia 25 tahun. Selama bersama Khadijah, Rasulullah SAW tidak pernah berkahwin dengan perempuan lain sehinggalah Khadijah meninggal dunia ketika berusia 65 tahun pada tahun ke 10 kerasulan.

Hasil daripada perkahwinan ini Rasulullah SAW dikurniakan 6 orang anak, dua orang putera dan empat orang puteri.


2. Saudah binti Zam’ah

Sayyidatina Saudah adalah salah seorang perempuan yang terawal yang memeluk Islam. Beliau dan suaminya termasuk dalam rombongan yang diperintahkan Rasulullah SAW berhijrah ke Habsyah. Suaminya Sakram bin 'Amir meninggal dunia sekembalinya mereka dari Habsyah. Bagi melindungi dan menolongnya daripada penderitaan dan fitnah, Rasulullah SAW mengahwininya pada tahun wafatnya Sayyidatina Khadijah.


3. 'Aisyah binti Abu Bakar

Pertunangan Rasulullah SAW dengan Sayyidatina 'Aisyah berlangsung di Makkah setelah sebulan dari perkahwinan Baginda dengan Sayyidatina Saudah dan perkahwinannya pula berlangsung pada tahun pertama Hijrah.

Pada hakikatnya perkahwinan ini adalah atas keinginan ayahanda Sayyidatina 'Aisyah iaitu Abu Bakar, selain untuk memenuhi harapan Rasulullah SAW yang menginginkan adanya seorang wanita yang dapat menyampaikan ajaran-ajaran Baginda. Kenyataannya Sayyidatina 'Aisyah memang seorang yang cepat dan cerdas dalam memahami ajaran-ajaran Rasulullah SAW dan pandai serta ahli tentang hukum-hukum Islam.


4. Hafsah binti Umar

Sayyidatina Hafsah adalah puteri ‘Umar bin Khattab r.a dan juga bekas isteri salah seorang sahabat yang syahid dalam perang Badar. Sebelum berkahwin dengan Rasulullah SAW, 'Umar pernah menawarkan puterinya itu kepada Abu Bakar r.a dan 'Uthman bin Affan r.a, namun kedua-dua mereka menolak. Maka untuk menggembirakan hati 'Umar, Rasulullah SAW mengahwininya.


5. Zainab binti Khuzaimah

Sejak zaman jahiliah, Zainab terkenal sebagai seorang perempuan yang penyayang, pemurah dan budiman terutama kepada orang-orang miskin sehingga dia mendapat nama julukan "Ummul Masaakin" (ibu orang-orang miskin).

Sayyidatina Zainab adalah isteri Baginda yang keempat sesudah Saudah. Beliau wafat selang beberapa bulan sesudah perkahwinannya dengan Rasulullah SAW.


6. Hindun binti Abi Umaijah

Beliau juga digelar Ummu Salamah kerana mempunyai anak yang bernama Salamah hasil perkahwinannya dengan sahabat 'Abdullah bin 'Abdul Asad yang syahid ketika memimpin suatu petempuran.

Menurut sesetengah riwayat pada waktu Rasulullah SAW melamar Ummu Salamah, beliau menjawab, "Aku ini seorang perempuan yang sudah tua, menjadi ibu kepada anak-anak yatim dan saya sangat cemburu". Kata-kata itu disambut oleh Rasulullah SAW dengan menjawab, "Tentang perkataanmu : aku ini seorang perempuan yang sudah tua, aku jawab : aku lebih tua daripada kamu dan tidak akan tercela seorang yang kahwin dengan seorang laki-laki yang lebih tua daripadanya. Tentang perkataanmu : aku ini menjadi ibu anak-anak yatim, aku jawab : anak-anak yatim itu tanggungan Allah dan RasulNya. Tentang perkataanmu : aku ini seorang perempuan yang sangat cemburu, aku jawab : aku doakan kepada Allah mudah-mudahan Dia melenyapkan sifat yang demikian daripadamu".


7. Zainab binti Jahsy

Zainab adalah bekas isteri Zaid bin Harithah (bekas budak dan merupakan anak angkat Rasulullah SAW). Zaid menceraikan Zainab kerana tidak tahan dengan sikapnya yang sering membanggakan keturunan dan sering merendahkan darjat suaminya.

Perkahwinan Rasulullah SAW dengan Zainab menghapuskan adat kebiasaan bangsa 'Arab yang menyamakan anak angkat dengan anak sendiri dari segi hak keturunan, hak warisan dan sebagainya. Perkahwinan ini berlangsung pada bulan Zulkaedah tahun ke 5 Hijrah.


8. Juwairiyah binti Harith

Beliau adalah salah seorang dari tawanan perang tentera muslimin dengan Bani Musthaliq, puteri kepada Harith bin Dhirar, ketua suku tersebut. Dia mendapatkan Rasulullah SAW untuk meminta pertolongan agar diperkenankan membayar tebusan untuk dirinya agar dimerdekakan. Baginda bersedia membayar tebusan dan mengahwininya.

Apabila beliau memeluk Islam dan berkahwin dengan Rasulullah SAW, lebih kurang 100 orang tawanan Bani Musthaliq dibebaskan oleh kaum muslimin kerana tidak mahu memperhambakan orang yang mempunyai tali perkahwinan dengan Baginda. Akhirnya mereka yang dibebaskan ini memeluk Islam. 'Aisyah pernah berkata, "Saya belum pernah mengetahui seorang perempuan yang banyak berkat kebaikannya kepada kaumnya lebih dari Juwairiyah".


9. Safiyyah binti Hujaj

Safiyyah adalah anak ketua Yahudi Bani Nadhir, Hujaj bin Akhtab. Beliau turut menjadi salah seorang tawanan dalam penaklukan Kota Khaibar. Suaminya terbunuh dalam peristiwa penaklukan itu. Safiyyah diserahkan kepada Rasulullah SAW, memandangkan dia adalah seorang puteri dari ketua Bani Nadhir. Dia dimerdekakan dan dikahwini oleh Baginda. Perkahwinan ini berlaku ketika tentera muslimin masih berada di Khaibar.


10. Ramlah binti Abu Sufian

Beliau adalah puteri Abu Sufian bin Harb dan isteri Abdullah bin Jahsy, pernah berhijrah ke Habsyah bersama suaminya. Sampai di sana suaminya masuk agama Nasrani dan dia diceraikan. Memandangkan orang tuanya yang masih musyrik dan suaminya yang telah bertukar agama, Rasulullah SAW mengirimkan seorang utusan kepada Raja Najasyi meminta dia meminang Ramlah bagi pihak Baginda. Raja Najasyi sendiri memberikan maskahwinnya. Perkahwinan ini berlaku pada tahun ke 6 Hijrah, ketika itu usia Ramlah lebih kurang 30 tahun. Setelah itu Raja Najasyi mengirimkan Ramlah mengadap Rasulullah SAW di Madinah pada tahun ke 7 hijrah. Dia wafat pada tahun ke 42 Hijrah ketika berusia lebih kurang 60 tahun.


11. Maimunah binti Al-Harits

Sebelum berkahwin dengan Rasulullah SAW, beliau bernama Barrah. Baginda mengahwininya ketika Baginda baru saja selesai mengerjakan "Umrah al Qadha" di Mekah. Perkahwinan dengan Maimunah adalah perkahwinan Rasulullah SAW yang terakhir. Dia wafat pada tahun ke 63 hijrah dalam usia lebih kurang 80 tahun. 4SIFAT DAN AKHLAQ RASULULLAH S.A.W

Diriwayatkan oleh Ya'kub bin al-Fasawy dari Hassan bin Ali r.a, dia berkata, "Pernah aku tanyakan kepada bapa saudaraku yang bernama Hindun bin Abi Haala kerana dia adalah seorang yang pandai sekali dalam menyifatkan tentang peribadi Rasulullah SAW, dan aku sangat senang sekali mendengarkan sifat Rasulullah SAW untuk aku jadikan bahan ingatan.

Maka katanya, "Rasulullah SAW adalah agung dan diagungkan, wajahnya berkilauan bagaikan bulan purnama, tingginya cukup (tidak pendek dan tidak jangkung), dadanya lebar (bidang), rambutnya selalu rapi dan terbelah di tengahnya, rambutnya panjang sampai pada hujung telinganya, dan berambut banyak, mukanya bergabung menjadi satu, di antara kedua alisnya ada urat yang dapat dilihat pada waktu Baginda sedang marah, hidungnya membungkuk di tengahnya dan kecil lubangnya, nampak sekali padanya cahaya, sehingga orang yang memperhatikannya mengira hidung Baginda itu tinggi (mancung). Janggutnya (jambang) lebat, bola matanya sangat hitam sekali, kedua pipinya lembut (halus), mulutnya tebal, giginya putih bersih dan jarang, pada dadanya tumbuh bulu halus, lehernya indah seperti berkilauan saja, bentuknya sedang, agak gemuk dan gesit (lincah), antara perut dan dadanya sama (tegak), dadanya lebar, di antara dua bahunya melebar, tulangnya besar, kulitnya bersih, antara dada sampai ke pusarnya ditumbuhi bulu halus seperti garis, pada kedua teteknya dan pada perutnya tidak ada bulu, sedangkan pada kedua hastanya dan kedua bahunya dan pada dadanya ditumbuhi bulu, lengannya panjang, telapaknya lebar, halus tulangnya, jari telapak kedua tangan dan kakinya tebal berisi daging, panjang hujung jarinya, rongga telapak kakinya tidak terkena tanah apabila Baginda sedang berjalan, kedua telapak kakinya lembut (licin) tidak ada lipatan dan kerutan. Apabila berjalan derapan kakinya itu terangkat tinggi seolah-olah air yang sedang jatuh (jalannya ringan, kakinya terangkat, tetapi tidak seperti jalannya orang yang sombong), jalannya tunduk dan menunjukkan kehebatan, apabila berjalan, maka jalannya agak cepat bagaikan dia turun dari tempat yang tinggi, apabila menoleh, Baginda menolehkan seluruh badannya, matanya selalu tertunduk ke bawah, dan pandangannya sentiasa memperhatikan sesuatu dengan bersungguh-sungguh, selalu berjalan dengan para sahabatnya, dan selalu memulai dengan salam apabila Baginda berjumpa dengan sesiapa pun."


KEBIASAAN RASULULLAH SAW

Kataku selanjutnya, "Terangkanlah kepadaku tentang kebiasaannya." Maka katanya, "Keadaan peribadi Rasulullah SAW itu biasanya tampak selalu kelihatan seolah-olah selalu berfikir, tidak pernah mengecap istirehat walau sedikit pun, tidak berbicara kecuali hanya apabila perlu, sentiasa diam, selalu memulai berbicara dan menutupnya dengan sepenuh mulutnya (jelas), apabila sedang berbicara Baginda selalu memakai kalimat-kalimat yang banyak ertinya (bijaksana), pembicaraannya itu jelas tanpa berlebihan ataupun kurang, lemah lembut budi pekertinya, tidak kasar, tetapi bukannya rendah, selalu mengagungkan nikmat Allah SAW walaupun yang sekecil-kecilnya dan tidak pernah mencelaNya sedikit pun. Apabila ada orang yang memperkosa kebenaran, maka Baginda akan marah-marah dengan sangat dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kemarahannya itu sampai kebenaran itu akan menang. (Dan dalam riwayat lain disebutkan, bahawa Baginda tidak pernah marah apabila berkenaan dengan urusan keduniaan, tetapi apabila ada sesuatu yang benar sedang diperkosa maka Baginda akan marah sehingga tidak akan memandang sesiapa pun juga dan tidak akan ada yang dapat menghalangi kemarahannya itu sampai kebenaran itu menang, dan tidak pernah marah kerana dirinya). Apabila Baginda sedang memberikan isyarat (menunjuk), maka Baginda mengisyaratkan dengan seluruh telapak tangannya, apabila sedang takjub pada sesuatu maka Baginda balikkan telapak tangannya, apabila Baginda sedang berbicara maka sering Baginda memukulkan telapak tangannya yang kanan pada ibu jari tangan kirinya, apabila sedang marah maka sering Baginda berpaling. Apabila sedang bergembira Baginda sering tersenyum (ketawa), apabila tertawa Baginda sentiasa tersenyum saja, dan senyumannya itu serupa dengan embun yang dingin.

Maka kata Hassan berita ini aku sembunyikan dan adikku ternyata sudah lebih dahulu mengetahuinya daripadaku dan malahan dia sendiri telah bertanya pada ayahnya tentang keadaan keluar masuknya Rasulullah SAW ke majlisnya, dan bentuknya pun tidak juga ketinggalan sedikitpun jua." Kata Hasan, "Maka aku pun pernah bertanya tentang peribadi Rasullullah SAW dan dia pun menjawab, "Bahawa Rasulullah SAW apabila telah masuk ke rumahnya, Baginda membahagi waktunya menjadi tiga bahagian. Sebahagian untuk Allah SWT, sebahagian lagi untuk keluarganya dan sebahagiannya yang lain untuk dirinya sendiri. Kemudian bahagian untuk dirinya itu dibahagikan pula untuk kepentingannya sendiri dan untuk kepentingan orang lain. Baginda selalu mengutamakan kepentingan umum lebih dari kepentingan peribadinya sendiri, Baginda tidak pernah mengurangi hak mereka sedikit pun. Adapun contoh dari sirahnya berkenaan dengan kepentingan umat, adalah bahawa Baginda lebih mengutamakan orang-orang yang mulia dengan segala kesopanan dan menurut kedudukannya dalam ketakwaan. Sebahagian daripada mereka ada yang mempunyai satu kepentingan, ada pula yang mempunyai dua kepentingan, dan ada pula yang mempunyai banyak keperluan. Untuk itu Baginda menyibukkan dirinya dengan mereka dan mengatur mereka demi untuk kepentingan mereka dan sekalian umat dari urusannya tadi. Baginda sibuk dengan memberitahu kepada mereka apa yang harus dikerjakan, dengan memesankan : Hendaknya orang yang kini hadir mengkhabarkan kepada mereka yang tidak hadir, dan sampaikanlah hajatnya orang yang tidak dapat berjumpa denganku, kerana sesungguhnya barangsiapa yang menyampaikan hajatnya seseorang yang tidak mampu untuk bertemu dengan seorang pemimpin, maka Allah SWT akan menetapkan kaki orang itu kelak pada hari kiamat. Para pengunjung yang datang itu tidak keluar kecuali setelah mereka mengerti segala masalah dan dalilnya."


RASULULLAH SAW APABILA DI LUAR

Kata Hassan selanjutnya, "Kemudian aku tanyakan kepada ayahku bagaimanakah keadaan Rasulullah SAW apabila berada di luar. Maka jawabnya, "Rasulullah SAW sentiasa menjaga lidahnya kecuali hanya untuk berbicara seperlunya, apabila berbicara sentiasa berbicara dengan halus (lemah-lembut) dan tidak pernah berbicara dengan kasar terhadap mereka, dan sentiasa memuliakan terhadap orang yang terpandang (berkedudukan) dan memperingatkan orang jangan sampai ada yang bertindak menyinggung perasaannya dan perbuatannya. Kebiasaan Baginda selalu menanyakan keadaan sahabat-sahabatnya, dan Baginda selalu memuji segala sesuatu yang baik dan membenci segala sesuatu yang buruk. Segala urusannya itu dibuatnya sebaik mungkin. Tidak pernah Baginda lalai atau malas, demi menjaga jangan sampai mereka melalaikan dan meremehkan. Segala sesuatu dipersiapkannya terlebih dahulu, dan tidak pernah akan meremehkan (mengecilkan) kebenaran. Orang yang paling terpandang menurut Rasulullah SAW ialah mereka yang paling baik kelakuannya, orang yang paling mulia ialah mereka yang paling banyak bernasihat (memberikan petunjuk) kepada orang lain, dan orang yang paling tinggi sekali kedudukannya ialah orang yang selalu ramah-tamah dan yang paling banyak menolong orang lain.".


RASULULLAH SAW APABILA DUDUK

Kata Hasan, "Kemudian aku tanyakan tentang duduknya Rasulullah SAW. Jawabnya, "Kebiasaan Rasulullah SAW tidak pernah duduk ataupun berdiri melainkan dengan berzikir, tidak pernah menguasai tempat duduk dan Baginda melarang seseorang untuk menguasai tempat duduk, dan apabila Baginda sampai pada tempat orang yang sedang berkumpul maka Baginda duduk di mana ada tempat terluang (tidak pernah mengusir orang lain dari tempat duduknya) dan Baginda juga menyuruh berbuat seperti itu. Baginda selalu memberikan kepuasan bagi sesiapa saja yang duduk bersama Baginda, sehingga jangan sampai ada orang yang merasa bahawa orang lain dimuliakan oleh Baginda lebih daripadanya. Apabila ada yang duduk di majlisnya, Baginda selalu bersabar sampai orang itu yang akan bangkit terlebih dahulu (tidak pernah mengusir teman duduknya). Dan apabila ada yang meminta pada Baginda sesuatu hajat maka Baginda selalu memenuhi permintaan orang itu, atau apabila tidak dapat memenuhinya Baginda selalu berkata kepada orang itu dengan perkataan yang baik. Semua orang selalu puas dengan budi pekerti Baginda sehingga mereka selalu dianggap sebagai anak Baginda dalam kebenaran dengan tidak ada perbezaan sekikit pun di antara mereka dalam pandangan Baginda. Kemudian majlis Baginda itu adalah tempatnya orang yang ramah-tamah, malu, orang sabar dan menjaga amanah, tidak pernah di majlisnya itu ada yang mengeraskan suaranya, di majlisnya itu tidak akan ada yang mencela seseorang jelek dan tidak akan ada yang menyiarkan kejahatan orang lain. Di majlisnya itu mereka selalu sama rata, yang dilebihkan hanya ketakwaan saja, mereka saling berlaku rendah diri (bertawadhu') sesama mereka, yang tua selalu dihormati dan yang muda selalu disayangi, sedangkan orang yang punya hajat lebih diutamakan (didahulukan) dan orang-orang asing (ghorib) selalu dimuliakan dan dijaga perasaannya."


RASULULLAH SAW DI TENGAH PARA SAHABAT

Kata Hassan, "Maka aku tanyakan tentang keadaannya apabila Baginda sedang berada di tengah-tengah para sahabatnya. Jawabnya, "Rasulullah SAW sentiasa periang (gembira), budi pekertinya baik, sentiasa ramah-tamah, tidak kasar mahupun bengis terhadap seesorang, tidak suka berteriak-teriak, tidak suka perbuatan yang keji, tidak suka mencaci, dan tidak suka bergurau (olok-olokan), selalu melupakan apa yang tidak disukainya, dan tidak pernah menolak permintaan seseorang yang meminta. Baginda meninggalkan tiga macam perbuatan : Baginda tidak mahu mencela seseorang atau menjelekkannya, dan tidak pernah mencari-cari kesalahan seseorang, dan tidak akan berbicara kecuali yang baik saja (yang berfaedah). Namun apabila Baginda sedang berbicara maka pembicaraannya itu akan membuat orang yang ada di sisinya menjadi tunduk, seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung yang hinggap. Apabila Baginda sedang berbicara maka yang lain diam mendengarkan, namun apabila diam maka yang lain berbicara, tidak ada yang berani di majlisnya untuk merosakkan (memutuskan) pembicaraan Baginda. Baginda sentiasa ikut tersenyum apabila sahabatnya tersenyum (tertawa), dan ikut juga takjub (hairan) apabila mereka itu merasa takjub pada sesuatu, dan Baginda sentiasa bersabar apabila menghadapi seorang baru (asing) yang atau dalam permintaannya sebagaimana sering terjadi. Baginda bersabda, "Apabila kamu melihat ada orang yang berhajat maka tolonglah orang itu, dan Baginda tidak mahu menerima pujian orang lain kecuali dengan sepantasnya, dan Baginda tidak pernah memotong pembicaraan orang lain sampai orang itu sendiri yang berhenti dan berdiri meninggalkannya."


RASULULLAH SAW APABILA DIAM

Kata Hassan, "Selanjutnya aku tanyakan padanya bagaimanakah peribadi Rasulullah SAW apabila Baginda diam. Jawabnya, "Diamnya Rassulullah SAW terbahagi dalam empat keadaan : diam kerana berlaku santun, diam kerana selalu berhati-hati, diam untuk mempertimbangkan sesuatu dan diam kerana sedang berfikir. Adapun pertimbangannya berlaku untuk mempertimbangkan pendapat orang lain serta mendengarkan pembicaraan orang lain, sedangkan pemikirannya selalu tertuju pada segala sesuatu yang akan kekal dan sesuatu yang akan lenyap (fana'). Peribadi Rasulullah sAW sentiasa berlaku santun dan sabar dan Baginda tidak pernah membuat kemarahan seseorang dan tidak pernah membuat seseorang membencinya, dan Baginda sentiasa berlaku hati-hati dalam segala perkara; selalu suka pada kebaikan, dan berbuat sekuat tenaga untuk kepentingan dan demi kebaikan mereka itu baik di dunia mahupun kelak di akhirat." 3

Sumber : http://www.geocities.com/sirahonline/akhlaq/SifatAkhlaq.htm

No comments:

 
Blogger Templates